Elke basisschool is verantwoordelijk voor een goed aanbod in buitenschoolse opvang (BSO). Dit betekent niet dat de basisschool verplicht is de leerlingen na schooltijd op te vangen. Wij hebben geregeld dat alle kinderen van de Reggewinde, die van buitenschoolse opvang gebruik willen maken, terecht kunnen bij Kinderopvang Columbus Junior.

Kinderopvang Columbus Junior

Met Columbus junior hebben we in een convenant afgesproken dat zij zorg dragen voor de buitenschoolse opvang van de kinderen van de Reggewinde. De kinderen kunnen in de wijk opgevangen worden. Ze worden daar onder begeleiding vanaf school naar toe gebracht.

Aanmelding

Als u informatie wilt opvragen of zich wil aanmelden dan kan dat via de website van de kinderopvang.