Uitdagend onderwijs

Elk kind heeft andere mogelijkheden en interesses. Onze leerkrachten hebben hier oog voor. Ze zullen het onderwijsaanbod zo proberen aan te passen, dat elke leerling zich competent en uitgedaagd voelt.

Elk kind zou moeten kunnen zeggen: ‘Ik ben goed in wat ik doe en kan regelmatig uitblinken met mijn kwaliteiten.’ Daarom hebben we een gevarieerd lesaanbod, waar ruimte is voor verschil en aandacht voor kwaliteiten. De 21-ste eeuwse vaardigheden komen hierbij ruimschoots aan bod.