Schoolregels

Waar mensen samen zijn, zijn regels nodig. Regels zorgen er voor dat iedereen zich prettig kan voelen en dat alles goed verloopt. Hier lees je de regels waar jij je op de Reggewinde aan moet houden.

Algemene schoolregel (de grondwet)

We zijn een Vreedzame School en daar horen een aantal basisregels bij, waar iedereen zich aan houdt: dit heet ook wel de grondwet van de school

Conflicten en ruzies

Als iemand zich niet aan de schoolregel of groepsafspraken houdt kan er snel een conflict of een ruzie ontstaan. Conflicten proberen we zelf op te lossen. Bij een ruzie vragen we hulp van een leerkracht.

Groepsafspraken

Aan het begin van elk schooljaar maakt de groep met elkaar afspraken over hoe je met elkaar omgaat. Deze afspraken moeten passen bij de grondwet. Als iemand zich niet aan de groepsafspraken houdt, spreken we elkaar daar op aan en geven we elkaar tips hoe het anders kan.

Andere regels

De schoolregel gaat over hoe we met elkaar omgaan. Maar er zijn ook regels die zorgen dat het veilig, rustig en netjes blijft in de school.