Praktische zaken

Soms vergeten we zaken te melden omdat ze voor ons vanzelfsprekend zijn, maar voor u nog niet. Daarom hebben we al deze informatie hieronder overzichtelijk weergegeven. Zo bent u snel op de hoogte zijn van hoe alles reilt en zeilt op school.

Swim to Play

Er is geen zwemles meer voor alleen groep 3 en 4. In plaats daarvan is er een ‘natte gymles’ waar alle groepen in toerbeurt aan deelnemen. De data staan in de kalender vermeld. Een oudere groep en een jongere groep gaan tegelijk 5 weken achtereen zwemmen. Ze worden gehaald en gebracht met de bus. Het halen van een zwemdiploma is dus verantwoordelijkheid van de ouders zelf en dit moet buiten schooltijd behaald worden. In deze brief leest u over doel en achtergronden van deze ‘natte zwemlessen’.

Schoolshirt

U betaalt een borgsom van € 10,- voor het in bruikleen krijgen van het schoolshirt. Bij de rondleiding door de OR bij de aanmelding van uw kind kunt u dit regelen. Zodra het shirt te klein wordt kunt u het op school ruilen voor een grotere. De kinderen trekken het shirt aan bij sporttoernooien, schoolreizen, avondvierdaagse en andere schoolaangelegenheden.

Lees het wasvoorschrift voor het wassen van het schoolshirt.

Inloop en wegbrengen

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open of wordt de bel geluid. In groep 1 mag u uw kind nog tot in de klas brengen. Vanaf groep 2 mag u tot de deur mee en daar afscheid nemen. U kunt de leerkracht wel aanschieten voor korte mededelingen. Voor gesprekken moet u een afspraak maken. Om 8.30 uur moeten de gangen weer leeg zijn zodat we de lessen ongestoord kunnen starten.

Ophalen van school

Vanaf 14.10 uur mag u het plein betreden om te wachten op uw kind. De leerkracht brengt de kinderen naar buiten en kijkt of elk kind opgehaald wordt. Wij geven de kinderen nooit mee aan ‘derden’, tenzij de eigen ouders daar schriftelijk of mondeling toestemming voor hebben gegeven.

Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u op de website een formulier downloaden. De directeur zal kijken of het verlof geoorloofd is en u eventueel toestemming geven. Voor kinderen jonger dan 5 vragen we het verlof met de leerkracht te overleggen.

Ouderhulp

Goed en gezellig onderwijs maken we samen. Daarom rekenen we er op dat u ook een steentje bijdraagt aan een leuke tijd voor uw kind op school. School en de ouderraden zullen via Parro of bij de ouderavond uw hulp vragen bij activiteiten. U kunt u dan opgeven. 

Inleveren formulieren en briefjes

De meeste toestemmingen vragen we via Parro. Toch zijn er ook nog wel eens briefjes en formulieren die op school ingeleverd moeten worden. Bij locatie Kruidenwijk kan dit in de witte brievenbus en bij locatie Hellendoorn bij de leerkracht.

Ouderportaal

Alle Cito- en methodetoetsen worden door de leerkrachten bijgehouden in ons administratiesysteem ParnasSys. Ook staan daar uw persoonlijke gegevens vermeld. Via het Ouderportaal kunt u deze informatie middels een wachtwoord inzien. Door een mail te sturen naar ict@reggewinde.nl vanaf een e-mailadres dat u ons bij de inschrijving gegeven heeft kunt u vragen om de inloggegevens van het ouderportaal.

Contactgegevens van klasgenootjes

Vanwege de privacyregels mogen we deze niet meer standaard onder ouders verspreiden. U kunt de gegevens van klasgenootjes, van wie we toestemming hebben, inzien via het Ouderportaal.

Toegang tot foto-albums

Het wachtwoord voor de afgeschermde fotoalbums op reggewinde.mijnalbums.nl wordt jaarlijks gewijzigd en wordt aan het begin van het schooljaar via Parro aan alle ouders verspreid. Nieuwe ouders kunnen het vragen via ict@reggewinde.nl

Om de privacy van alle kinderen zoveel mogelijk te waarborgen vragen we zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en het gebruik van de foto’s. Foto’s waar ook andere kinderen opstaan mogen niet gedeeld worden op sociale media.

Schoolkalender

In Parro vindt u de meest actuele schoolkalender. U ziet hier alleen de agenda-items die de groep(en) van uw kind(eren) aangaan. Op de website staat een algemene agenda, met alleen schoolbrede agenda-items.

Ruim voor de zomervakantie verspreiden we al het vakantierooster voor komend schooljaar. De Parro-agenda gaat per schooljaar en u kunt de agenda-items pas zien vanaf de start van het schooljaar.

Nieuwsbrieven

Op de eerste maandag van de maand verspreiden we onze nieuwsbrief op papier. We geven het aan het oudste kind mee. De volgende dag wordt hij ook digitaal via Parro verspreid. Alle nieuwsbrieven zijn ook te vinden op onze website.

Ouders die hun kinderen hebben aangemeld bij onze school, sturen we onze nieuwsbrief via mail.

Luizencape

Om verspreiding van luizen te voorkomen moet elk kind een luizencape aanschaffen. U krijgt hem uitgereikt tijdens de rondleiding van de ouderraad. Deze koopt u automatisch via de ouderbijdrage. Is de cape kapot of kwijt? Voor € 2,50 kunt u nieuwe kopen op school.

Gymspullen

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in hemd en onderbroek. De kinderen hoeven dus alleen gympen zonder veters voorzien van naam te hebben. Deze worden op school in een mand bewaard.

Kinderen uit hogere groepen moeten op de dag dat ze gym hebben een shirt, broek en gymschoenen meenemen. Gymschoenen moeten schoon zijn en mogen geen zwarte zool hebben. Als de gymspullen niet complet zijn, kan de leerkracht uw kind niet mee laten gymmen.

Ouderbijdrage

Voor alle kinderen vragen we een vrijwillige bijdrage aan het ouderfonds. Dit fonds wordt beheerd door de ouderraad. Van deze bijdrage worden alle extra activiteiten als Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag, etc. bekostigd, Ook de schoolreisjes worden uit deze bijdrage bekostigd. 

Locatie Kruidenwijk:

De ouderbijdrage is dit jaar € 45,00 per kind. Komt uw kind na december op school dan betaalt u een lager bedrag. U ontvangt hiervoor een nota. Het rekeningnummer van de ouderraad is: 12.09.36.569 t.n.v. Stichting PTL.

Voor het vierdaagse kamp van de schoolverlaters wordt op locatie Kruidenwijk een extra bijdrage gevraagd. Dit moet t.z.t. contant voldaan worden.

Locatie Hellendoorn:

De ouderbijdrage is € 50,- per jaar. Dit is inclusief een tweejaarlijks kamp voor groep 5 t/m 8.

Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR. Via haar of school kunt u ook informatie ontvangen over minimabeleid en de schoolkosten. Verder kunt u met haar ook een regeling voor gespreide betaling treffen als u dat beter uitkomt.

Lees hier de wettelijke informatie rond ouderbijdrages.

Spaarsysteem schoolreizen locatie Kruidenwijk

Van de ouderbijdrage per kind wordt per jaar 25 euro opzij gezet voor de bekostiging van schoolreizen. Voor dit geld kant niet jaarlijks elke groep met de bus op schoolreis. Als we dat zouden willen dan zou de ouderbijdrage flink verhoogd moeten worden. We hebben daarom gekozen voor een soort spaarsysteem, waar elk kind na 8 jaar onderwijs evenveel voordeel van heeft.

In de groepen 1, 2 en 7 houden we de schoolreis daarom expres goedkoop. Met het uitgespaarde geld kunnen we in groep 3 t/m 6 een duurder schoolreisje aanbieden. Kleuters hebben ook een volledige schoolreiservaring als ze met eigen vervoer naar een locatie dichtbij gaan. Groep 7 gaat op de fiets naar het Avonturenpark en beleven dat ook als hun eigen en unieke schoolreisje. In groep 3 t/m 6 kan uw kind daardoor jaarlijks met de bus op schoolreis naar een attractiepark of iets dergelijks.

Gezondheidscheck schoolartsassistent

Kinderen in groep 2 en 7 worden onderzocht door de schoolartsassistent. Bij het onderzoek in groep 2 moeten ouders aanwezig zijn. U wordt hiervoor uitgenodigd en krijgt alle informatie via school. 

Bij het bezoek in groep 7 hoeven ouders niet aanwezig te zijn. Voor het onderzoek wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Lees hier voor meer informatie over de bedoeling en inhoud van het onderzoek.

Startgesprekken (of Kennismakingsgesprekken)

Aan het begin van het jaar is er de gelegenheid voor een startgesprek van 15 minuten. Leerkracht of school kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Een mooi moment om met de nieuwe leerkracht persoonlijk kennis te maken en te kunnen melden wat u belangrijk vindt dat de nieuwe leerkracht weet over uw kind. U kunt dan wederzijdse verwachtingen uitspreken en plannen rondom uw kind bespreken voor het nieuwe schooljaar.

Voortgangsgesprekken (of Rapportgesprekken)

Bij de voortgangsgesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Aan de hand van het portfolio bespreken we samen met u en uw kind dan de voortgang.

Er zijn 4 geplande gespreksmomenten:

 • medio oktober: startgesprekken (facultatief)
 • medio november/december: eerste voortgangsgesprek (nog geen cijferrrapport)
 • medio februari: tweede voortgangsgesprek (er is nu een cijferrapport en er zijn CITO-resultaten) in groep 8 ontvangt u dan het definitief schooladvies.
 • medio juni: derde voortgangsgesprek (facultatief er zijn nu weer CITO-resultaten). In groep 6 en 7 ontvangt u nu een voorlopig schooladvies.

We vinden het wenselijk dat het kind bij het gesprek aanwezig is vanaf groep 3. De leerkracht zal het gesprek voornamelijk met het kind voeren aan de hand van het vooraf verstrekte portfolio. We vragen ouders om het gespek thuis met hun kind voor te bereiden. De ouders zijn toehoorders bij het gesprek en ondersteunen het kind in het verwoorden van de gedachtes.

U kunt zich zelf inschrijven voor een gesprek via Parro. U kunt dan ook aangeven wat u wilt bespreken.

Als u liever een gesprek heeft zonder uw kind dan is dat uiteraard ook mogelijk. Die plannen we dan in onderling overleg later.

Contact met leerkrachten

Leerkrachten zijn voor schooltijd alleen te spreken voor korte mededelingen. Onder schooltijd is een leerkracht niet bereikbaar, maar misschien bekijkt de leerkracht wel zijn Parroberichten. Voor zeer dringende zaken kunt u onder schooltijd de school bellen.

Na schooltijd heeft een leerkracht langer de tijd. Voor een gesprek maken we graag een afspraak en nemen we alle tijd. Alle leerkrachten zijn via e-mail te bereiken (zie teampagina) of via Parro.

In Parro hebben leerkrachten de mogelijkheid om aan te geven wanneer ze niet bereikbaar zijn. U krijgt dan een melding dat de leerkracht nu niet beschikbaar is. Ze zullen dan contact opnemen zodra ze weer beschikbaar zijn.

Intakegesprek tijdens huisbezoek

Na de eerste 4 weken dat uw kind in groep 1 zit, wil de leerkracht graag thuis bij u langskomen voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind tot aan de basisschool.De leerkracht zal hiervoor een afspraak met u maken. De eerste indrukken en ervaringen kunnen dan uitgewisseld worden en de leerkracht bespreekt dan de inhoud van de Intakevragenlijst Kleuters met u. Deze heeft u op de eerste wendag bij de leerkracht ingeleverd.

Ook bij zij-instromers legt de nieuwe leerkracht een huisbezoek af om kennis te kunnen maken met de leerling en zijn gezin.

Eten en drinken en lunch

Bij de eerste pauze nemen de kinderen iets te eten en te drinken. Dit kan zijn: drinken in een beker en een tussendoortje als fruit of ontbijtkoek o.i.d.. Tijdens de tweede pauze lunchen de kinderen samen met de leerkracht in de groep. Dan eten ze brood en ze eigen meegebracht drinken. We zien het liefst drinken in bekers om de afvalberg zo klein mogelijk te houden.

Bij de groepen 1 en 2 vragen we de ouders om een extra theedoek mee te geven die als ‘placemat’ dient tijdens het eten en drinken. Dit maakt het voor de leerkracht eenvoudiger als er gemorst wordt.

Verjaardagen en traktaties

Kinderen mogen op hun verjaardag trakteren en de klassen rond met een verjaardagskaart. De traktatie moet om 10.00 uur op school zijn. Voor traktaties aan het team (inclusief stagiaires) kunt u het best uitgaan van 10 personen (locatie Kruidenwijk) en 7 personen (locatie Hellendoorn).

Ouders mogen in de klas komen om de verjaardag mee te vieren en eventueel foto’s te maken.

We zien het liefst hartige/gezonde traktaties. Extra cadeautjes bij de traktaties zijn niet gewenst. Deze leiden af tijdens de lessen en we willen voorkomen dat dit de nieuwe standaard wordt.

Als u rekening wilt houden met diëten, dan kunt u bij de leerkracht informeren.

Voor kinderen die in de vakanties jarig zijn vragen we ouders om met de leerkracht te overleggen voor een geschikte datum om het op school te vieren.

Verjaardagen leerkrachten

Op de kalender staat wanneer de leerkrachten hun verjaardag vieren met de klas. Die dag is er geen lesprogramma, hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen en mogen ze verkleed op school komen. De leerkrachten verwachten geen cadeau’s: een felicitatie of een tekening is voldoende. Aan verjaardagen van stagiaires wordt soms ook aandacht besteed. Hierover wordt u tijdig door de leerkracht of via Parro geïnformeerd.

Wensjes en presentjes voor familie

In groep 1 en 2 kunnen ouders op een intekenlijst in de hal aangeven wanneer ze graag willen dat hun kind een wensje of presentje voor een familielid maakt. De leerkracht probeert hier dan rekening mee te houden.

Vanaf hogere groepen doen we dit niet meer. 

Podiumoptreden “Reggetheater”

Elke groep houdt één keer per jaar een podiumoptreden. De voorstellingen worden gehouden op vrijdagmiddag om 13:30 uur. Elke voorstelling wordt aangekondigd via de kalender. Er worden foto’s gemaakt door onze foto-ouder. Deze zijn dan te bekijken in MijnAlbum. Zelf foto’s maken is dus niet nodig.

Schooltijden

Op de Reggewinde hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn en alle kinderen tijdens de middagpauze op school blijven.

Groep 1 t/m 8:

 • Maandag: 08.30-14.15 uur
 • Dinsdag: 08.30-14.15 uur
 • Woensdag: 08.30-12.30 uur
 • Donderdag: 08.30-14.15 uur
 • Vrijdag: 08.30-14.15 uur

Parkeren en afzetten voor school

Om de doorstroom bij het wegbrengen voor de school te bevorderen kunnen ouders bij de afzetzone hun kind(eren) even kort afzetten. Er zijn wel regels bij het gebruik van deze zone:

 • kinderen mogen alleen uitstappen tussen de gekleurde paaltjes
 • u neemt in de auto afscheid
 • u rijdt dan direct weer door

Wilt u uw kind naar binnen brengen dan moet u ergens op een toegestane plaats  parkeren. 

Bij het ophalen is het niet de bedoeling dat de schoolzone een wachtplaats van auto’s wordt. U maakt hiermee de schoolzone onoverzichtelijk voor kinderen en automobilisten. Dit zorgt sneller voor ongelukken. Dus parkeer eerst uw auto buiten de schoolzone.

Knutselmaterialen voor school

Heeft u materialen die voor de school bruikbaar kunnen zijn, dan kunt u met de leerkrachten overleggen of we ze over willen nemen. We waarderen het altijd zeer dat ouders allerhande materiaal voor de school verzamelen. Spullen als: kartonnen doosjes, plastic kuipjes, wc – en keukenrollen, glazen potjes, eierdozen, etc. zijn altijd welkom.

Mochten we aan andere materialen behoefte hebben dan maken we dat kenbaar via Parro. Gelieve niet zelf spullen in de voorraadkasten plaatsen; alles kan bij de leerkrachten ingeleverd worden. Voor grotere materialen (zoals hout e.d.) graag eerst overleg met een leerkracht.

Gevonden voorwerpen en slingermand

Alle gevonden voorwerpen worden in ‘de slingermand’ bewaard. U kunt zelf een kijkje in de mand nemen als u iets kwijt bent. De mand staat naast het magazijn in de centrale hal. Kleine spullen als fietssleutels en oorbellen worden in een pot bewaard die bij het keukentje staat.

Tijdens de rapportavonden worden de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan nog kijken of er spullen van u bij liggen. Wat daarna blijft liggen wordt dan definitief weggegooid of gaat naar een goed doel. Als u niet op de rapportavond komt moet u dus op een ander moment even kijken of er spullen van uw kinderen bij zitten.

Vervoer bij excursies

Bij vervoer met de auto tijdens excursies zijn er de volgende uitgangspunten:

 • ‘Eigen’ kinderen kleiner dan 1.50 m. moeten in een autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. Kinderen van ‘anderen’ kunnen bij incidenteel vervoer volstaan met het gebruik van de gordel.
 • De leerlingen die vervoerd worden vallen onder de aansprakelijkheid en verzekering van de bestuurder.
 • Er mogen drie leerlingen in de gordel op de achterbank
 • Een vierde kind mag in de gordel op de voorzitting (onder de 1.50 m alleen met zittingverhoger)
 • Bereid u voor op de route, zodat het niet noodzakelijk is dat we ‘in colonne’ achter elkaar aan moeten rijden.

Bereikbaarheid ouders in noodgevallen

Het kan voorkomen dat we ouders dringend onder schooltijd moeten bellen i.v.m. ziekte of ongeval van uw kind. Het is daarom belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken. Wij houden leerlinggegevens bij in ons administratiesysteem. In het Ouderportaal van ons administratiesysteem kunt u zien welke actuele informatie bij ons geregistreerd staat. We verzoeken u dringend deze volledig te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Ook als uw gegevens in de loop van het schooljaar wijzigen.

Fietsen en fietsenstalling

De fietsen moeten netjes op de eigen standaard (tussen de beugels) in de fietsenstalling geplaatst worden. We vragen de ouders de jongere kinderen hierbij te begeleiden. Het stallen van de fietsen gebeurt voor eigen risico. We hebben de ervaring dat fietssleutels die in de sloten blijven zitten door onbekenden eruit gehaald en weggegooid worden. Fietsen die in het weekend blijven staan, plaatsen we niet binnen en lopen dus extra risico als ze dan onbeheerd staan. Op het plein mag niet gefietst worden.

Ziek- en absentiemeldingen

Ziek- en absentiemeldingen (zoals doktersbezoek) moeten éénmalig voor schooltijd gemeld worden. Dit hebben we het liefst via het formulier op de website. Alle leerkrachten krijgen de melding per e-mail binnen.

Mobiele telefoons, laptops en tablets

De Reggewinde is een ‘bring your own device’ school. Dat betekent dat mobiele apparaten als minilaptops, mobieltjes en tablets in principe welkom zijn als ze voor schooldoeleinden ingezet worden. Mobiele telefoons mogen daarom ook op school gebruikt worden door leerlingen. Het is inmiddels een apparaat waar ook veel schoolse handelingen op verricht kunnen worden (rekenmachine, toegang tot documenten, toegang tot online oefeningen, toegang tot je mail, interactietool bij instructies). Leerlingen krijgen toegang tot ons wifi netwerk, als ze akkoord gaan met onderstaande beperkingen en regels.

Als we merken dat mobieltjes ongevraagd voor andere zaken gebruikt worden (sms’en, whatsappen, surfen naar niet-schoolgerelateerde sites, foto’s en video’s maken) dan trekken we toegang tot wifi in en nemen we het mobieltje in. Om misbruikt te kunnen controleren zal de leerkracht bij inname de inhoud van de telefoon mogen bekijken. Bij het ongevraagd/stiekem maken van digitale opnames (video en foto) kunnen we direct met de sanctieprocedure van school die kan leiden tot schorsing of verwijdering.

Als ouders de mobiele telefoon mee naar school geven dan geven zij impliciet toestemming dat school het mobieltje voor bepaalde tijd mag innemen als de regels overtreden worden. Het meenemen van mobieltjes is geheel voor eigen risico. School neemt geen aansprakelijkheid bij vermissing, diefstal of beschadiging (ook niet in de periode van inname).

Hoofdluis; controleren en melden

De controles worden aangekondigd. Liever op een controledag geen haarlak, gel of vlechten indoen. De ouders in de werkgroep doen hun werk op vertrouwelijke basis, d.w.z. zij geven alleen informatie over hun bevindingen aan de directie en/of de betrokken groepsleerkracht of ouders.

Indien bij een leerling hoofdluis en/of neten zijn aangetroffen worden de betrokken ouders hierover ingelich. Het kind kan naar huis worden gestuurd, indien er nog geen behandeling heeft plaatsgevonden. Dit om verdere verspreiding tegen te gaan.

Mocht u thuis hoofdluis constateren, meldt het dan direct bij school. We gaan discreet met de informatie om en plannen dan een nieuwe controle.

Lees hier informatie over het behandelen van hoofdluis.

Aansprakelijkheid school

Het kan voorkomen dat op school eigendommen van u of de kinderen beschadigen; een kind knipt in zijn trui of valt een gat in zijn broek of knie; een kind duwt een ander opzij en dit kind komt ongelukkig ten val: een gebroken arm. Voor dergelijke zaken zijn de ouders volgens de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek zelf aansprakelijk. In het wetboek wordt ervan uitgegaan dat een leerkracht voldoende toezicht houdt, maar onmogelijk overal tegelijk kan zijn. Leerkrachten kunnen (mede) aansprakelijk worden gesteld als hen ernstige nalatigheid verweten kan worden, bijv. wegens het ontbreken aan toezicht. Bij activiteiten buiten schooltijd bent u volledig zelf verantwoordelijk. U kunt organiserende ouders of leerkrachten dus niet aansprakelijk stellen.

De school zelf heeft geen WA-verzekering, dus kan eventuele schadegevallen niet zelf afhandelen. Deze verzekering ligt bij het schoolbestuur (stichting ROOS). U moet dus aanspraken op die verzekering richten aan het schoolbestuur. Dit is voor ouders en school vaak een vervelende en omslachtige afhandeling van de kwestie. Daarom willen we wat richtlijnen geven die voorkomen dat u in deze procedure belandt:

 • Voor schade die leerlingen aan elkaars spullen toebrengen kan het beste de verzekeringen van de betrokken ouders ingeschakeld worden.
 • Voor alle spullen die leerlingen naar school, op excursies of schoolreisjes meenemen (als fietsen, speelgoed, spelletjes, jassen, tassen, camera’s,  gameboys, et cetera) geldt, dat de leerling deze voor eigen risico meeneemt en dat de schade niet op school verhaald kan worden.
 • Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bagageverzekering afgesloten. Meer details hierover in de kampgids die dan uitgegeven wordt.

Voor alle kinderen wordt er wel een verzekering door de ouderraad afgesloten, die de kinderen zelf verzekert tijdens excursies, uitstapjes, schoolreis e.d. Meer informatie hierover bij de penningmeester van de ouderraad.

Lees hier meer informatie over school en aansprakelijkheid.