Ouderportaal Parnassys

U kunt de gegevens die we over uw kind(eren) hebben bekijken. Dit kan via het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys.

Het gaat om:

  • persoonsgegevens van uw kind(eren) en het gezin
  • noodnummers
  • medische gegevens
  • resultaten en rapporten
  • absenties
  • een adreslijst van de groep van uw kind(eren)
  • contactgegevens van leerkrachten, school en bestuur

Uw gegevens, houd ze actueel!

Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u hebben actueel zijn en correct. Bijvoorbeeld om u in noodgevallen snel te kunnen bereiken.

Als u iets ziet wat niet (meer) klopt, dan kunt u op ‘het potloodje’ drukken en ons voorstellen om de gegevens te wijzigen.

Hoe actueel onze gegevens zijn is dus uw verantwoordelijkheid. Wij zullen u er halfjaarlijks aan herinneren de gegevens te controleren.

Toegang aanvragen

We kunnen u alleen toegang tot het portaal verlenen als we een e-mailadres van u hebben. De aanvraag moet u persoonlijk op school doen, maar doorgaans wordt dit tijdens de aanmelding van uw kind met u doorgesproken.

Bij gescheiden ouders hebben we van beide ouders een apart e-mailadres nodig. U ontvangt dan elk een eigen toegangscode. Dit op voorwaarde dat u niet uit de ouderlijke macht ontzet bent (hiervoor moet de andere ouder bewijs aanleveren).

Inloggegevens

Als we uw aanvraag ontvangen hebben, sturen we u per mail de inloggegevens voor het portaal. U moet direct het wachtwoord dat u ontvangen heeft, vervangen voor een persoonlijk wachtwoord. Let er wel op dat dit een moeilijk te achterhalen wachtwoord moet zijn. Het gaat om zeer persoonlijke gegevens van uw kind en gezin!

School zal nooit uw wachtwoord kunnen achterhalen. Als u uw wachtwoord vergeten bent kunt u via het portaal een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan op het e-mailadres dat bij school bekend is. Mocht u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn (of een nieuwe willen), dan kunt u op school een nieuwe vragen