Ouderraden

Het team van de Reggewinde wordt op beide locaties ondersteund door een ouderraad, die door hun hulp investeren in het gevoel van verbondenheid en sfeer op de locatie. Deze ouderraden helpen het team bij het bedenken en uitvoeren van de niet-lesgebonden activiteiten voor de kinderen.

Activiteiten van de OR

Dit zijn de activiteiten waar de OR een bijdrage aan levert of organiseeert:

  • Welkom start schooljaar
  • Reggewindecrossloop
  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Schoolreisjes
  • Eierfeest
  • Pleinfeest/Fancy Fair
  • Bedankje hulpouders
  • Laatste schooldagfeest

Vergaderingen

Bij de OR-vergadering is een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Zo kunnen alle activiteiten beter met het team afgestemd worden. Dit jaar is de teamvertegenwoordiger Juf Josine voor locatie Kruidenwijk en juf Susanne voor locatie Hellendoorn. Twee keer per jaar vergaderen beide ouderraden samen om zo de gezamenlijke activiteiten op elkaar af te stemmen.