Onze school

Daltonschool Reggewinde is een fusieschool van de voormalige Tormentil en Drie Linden. Sinds 2015 is het één onderwijseenheid met één visie en één team. Leerkrachten kunnen dus op beide locaties werken. De directie is afwisselend op beide locaties aanwezig. Waar wenselijk ondernemen de leerlingen van beide locaties gezamenlijk activiteiten, zoals schoolreizen, sportdagen en excursies.