Digitaal werken

Je mag op de Reggewinde met je eigen apparaat op ons Wifi netwerk. Internet kan het leren namelijk leuk en makkelijk maken. En (persoonlijke) mobiele apparaten zijn uitstekende leermiddelen. We vertrouwen er op dat je het internet en je apparaat op school op een goede manier gebruikt. Dus alleen voor schoolzaken.

Toegang tot Wifi

Als je toegang wilt tot de wifi dan moet je je aan de regels houden die hiernaast staan. Je leerkracht voert het wachtwoord voor je in en spreekt dan de gebruiksregels met je door. Je weet dan wat er van je verwacht wordt, wat wel en niet mag en wat de gevolgen zijn als je je mobiele apparaat en internet toch onverstandig gebruikt.

Je eigen Google account

Je krijgt je eigen Google account om bestanden te maken en te bewaren, om te mailen met je leerkracht of om websites te maken. Met dit account heb je ook toegang tot de printer.

Zelf printen en scannen

Je mag op school zelf printen en scannen. Dat kan alleen als je bent ingelogd met je Google account. We vertrouwen er op dat je bewust omgaat met papier en het apparaat. Zo kun je zelf je zaken regelen en zorgen dat je altijd alles tot je beschikking hebt.

Omgangsregels privé-gesprekken in apps

Voor digitale gesprekken gelden dezelfde omgangsregels als normale gesprekken met schoolgenoten. Dus als je iemand van school je digitaal lastig valt in privé-apps, dan mag je het zeggen op school en dan gaan we erover in gesprek. Enkele richtlijnen voor gebruik van privé-groepsapps met schoolgenoten:

  • voeg niet iemand ongevraagd toe
  • spreek conflicten persoonlijk uit en niet via de app
  • niemand vindt spammen leuk
  • het is oké om een app-gesprek te verlaten
  • als je je ergens ongemakkelijk bij voelt maak dan screenshots en praat erover met je leerkracht of ouders