Communicatie

Op verschillende manieren houden we op de hoogte van hoe het met uw kind gaat en wat er speelt op school. Naast de gebruikelijke contactmomenten als ouderavonden en ouder-kindgesprekken,  gebruiken we drie communicatiemiddelen: de nieuwsbrief, de Parro-app en het ouderportaal. Alle drie ontworpen voor uw gemak, zodat u goed geïnformeerd blijft.