Welkom bij Daltonschool Reggewinde

Wij bieden uitdagend Daltononderwijs in een kindgerichte school. Samen met ouders kijken we wat uw kind nodig heeft om te leren en passen ons onderwijs daar op aan. Uw kind leert geleidelijk om te gaan met de daltonwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.

Met plezier leren lukt alleen in een school met een uitstekend pedagogisch klimaat. We zorgen hier o.a. voor door te werken met het programma van de Vreedzame School.