Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

 • samenwerken in vertrouwen
 • onderwijs naar mogelijkheden
 • met plezier ‘leren leren’
 • openheid en eerlijkheid

Op onze school...

Kernwaarden die leidend zijn in ons onderwijs

  

 

...willen we dat je met plezier leert

 • vanuit het besef dat spel de ultieme vorm van leren is
 • zoeken we naar wat werkt voor jou
 • zoeken we naar wat betrokkenheid kweekt en motiveert
 • willen we dat je werk doet waar je goed over voelt

...staan mogelijkheden en talenten centraal

 • denken we eerst aan het belang van het individu en dan aan het belang van de organisatie
 • moeten we in staat zijn iedereen het gevoel te geven ergens goed in te zijn

...leer je leren

 • is het proces belangrijker dan het product
 • reflecteren we op gemaakte keuzes
 • krijg je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die je aan kunt
 • werken we doelgericht
 • maken we plannen met effectieve didactische aanpakken
 • gaan we voor handhaving van niveau en streven we naar verbetering
 • ben je zo veel mogelijk eigenaar van je leerproces
 • leer je de goede keuzes te maken, zodat je het zelf kunt doen

...word je gezien en gehoord en voel je dat je erbij hoort

 • praten we regelmatig met je over hoe het gaat
 • wordt pesten niet getolereerd
 • spreken we ruzies uit
 • luisteren we naar wat iemand bedoelt te zeggen

...verbeteren we ons continu op de vaardigheden van de 21e eeuw

 • leer je samenwerken
 • vergroten we je probleemoplossend vermogen
 • werken we aan ICT-geletterdheid
 • stimuleren we creativiteit
 • leer je kritisch denken
 • oefen je met communiceren
 • werken we aan sociale en culturele vaardigheden

...werken we structureel aan persoonlijkheidsontwikkeling

 • krijg je de kans om te ontdekken wie je als individu bent
 • leer je hoe jij het best als individu in een groep kunt functioneren
 • leer je te leven met elkaar te leven volgens democratische principes 
 • leer je te luisteren, conflicten op te lossen, je gevoel te uiten en met verschillen tussen mensen om te gaan

...is het onderwijs ingericht op basis van vertrouwen

 • alleen noodzakelijke regels voor sociale en fysieke veiligheid en orde en rust
 • school is een oefenplaats
 • fouten maken is onderdeel van leren
 • niet: Nee, dat mag niet, maar: Ja, hoe wil je het doen?

...leren we met en van elkaar

 • we delen kennis en geven het aan elkaar door
 • niet alleen leren in school, maar ook buiten school

Deel deze pagina: