Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Schooltijden

Ons continurooster; ideaal voor werkende ouders

Beide locaties hebben een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag samen met de leerkracht op school lunchen, daarna samen buiten spelen en dan weer verder gaan met de lessen. Ze zijn daardoor ook eerder vrij. Bij onze laatste ouderenquete bleek 100% van de ouders tevreden over dit concept.

Inloop en ophalen

De 10 minuten voor aanvang van de schooltijd is 'inlooptijd'. Eerder mag je niet naar binnen. Als je tijdens de inlooptijd al op het schoolplein bent dan moet je naar binnen. Zo kunnen we direct bij aanvang van de schooltijd starten met de lessen.

Ouders mogen alleen in groep 1 nog mee het lokaal in. Om 8.30 uur moeten zij het lokaal weer verlaten. Na schooltijd moeten ouders de kinderen buiten opwachten. Pas om 14.05 uur mag het plein betreden worden.

Lestijden

Voor alle groepen gelden de volgende lestijden:

Maandag :              8.30 - 14.15 uur
Dinsdag : 8.30 - 14.15 uur
Woensdag : 8.30 - 12.30 uur
Donderdag : 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag : 8.30 - 14.15 uur

 

Vanaf 14.15 uur kunt u gebruik maken van de naschoolse opvang die verzorgd wordt door Kinderopvang West-Twente. De kinderen worden bij school opgehaald.

Vakanties en vrije dagen

Voor alle vakanties, studiedagen en vrije dagen verwijzen we u naar onze schoolkalender.

Deel deze pagina: