Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Levensbeschouwing

Kennismaken met alle geloven en culturen

Op de Reggewinde leer je dat 'anders zijn' gewoon is. En hoe leer je dat nu het best? Door het te ervaren.

Wij zijn een openbare school en maken geen onderscheid tussen mensen. Iedereen is welkom! En deze levenshouding willen we de kinderen graag meegeven. Dat bereik je door kennis te maken met zo veel mogelijk verschillende mensen, geloven en culturen.

Themadagen

Ontmoeting, beleving en kennis staan centraal bij het levensbeschouwelijk onderwijs op de Reggewinde. Van groep 1 t/m 8 gaat elke leeftijdsgroep op zijn eigen manier kennismaken met andere culturen en geloven. Dit doen we door themadagen rond een geloof te organiseren. 

Hoe zijn de themadagen ingevuld?

  • Bij de beleving maken we gebruik van al onze zintuigen om de cultuur te verkennen. We proeven hun voedsel, we ruiken hun geuren, we luisteren naar hun muziek, we trekken hun kleren aan, we kijken naar hun kunstuitingen en proberen het zelf na te maken.
  • Bij de ontmoeting komen er gastsprekers langs of gaan we bij hen op bezoek in hun gebeds- of buurthuizen. En vooral: we gaan in gesprek en stellen vragen.
  • Voorafgaand zorgen we door lessen dat we kennis hebben van de belangrijkste kenmerken van het geloof of de cultuur. En de dingen die we niet weten, gaan we daarna zelf vragen. Bij de oudste kinderen wordt de kennis uiteindelijk getoetst.

 

 

 

Deel deze pagina: