Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

 • samenwerken in vertrouwen
 • onderwijs naar mogelijkheden
 • met plezier ‘leren leren’
 • openheid en eerlijkheid

Daltononderwijs

Wat is Daltondonderwijs?

 

Daltonboek

In dit document hebben we beschreven hoe we vorm geven aan Daltononderwijs en aan welke doelen we werken.

Daltonboek

Daltononderwijs op de Reggewinde

De uitgangspunten van ons onderwijs zijn we consequent aan het uitwerken en verfijnen. Dat heeft ons onderwijs gevormd tot wat het nu is. Als u onze school binnenloopt ziet u kinderen die:

 • zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren,
 • goed kunnen samenwerken en dat ook doen waar het zinvol is
 • van ons keuzevrijheid krijgen om zelf te plannen en initiatieven te nemen, zolang ze dit aankunnen en op hun gemakte keuzes kunnen reflecteren
 • effectief werken aan leerdoelen

Dit zijn ook de uitgangspunten van het Daltononderwijs van Helen Parkhurst. Het is een beproefde pedagogische aanpak in Nederland en de wereld.

 

Geleidelijkheid die bij je past

De basisschool is een ideale veilige omgeving om geleidelijk te leren omgaan met deze vaardigheden. Wij kijken in hoeverre een kind toe is aan de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling. Kan het kind al meer zelfstandigheid aan? Zullen we meer vrijheid geven om zelf beslissingen te nemen? Wat heeft het kind nu nodig om effectief samen te kunnen werken? Dit zijn vragen die we ons voortdurend stellen. 

Daarbij vinden we het niet erg als er soms iets mis gaat. Of dat we er achter komen dat het beter is om weer een stapje terug te doen. Dat is waar leren om draait. Als het kind hierdoor zichzelf en zijn/haar mogelijkheden beter leert kennen is dat alleen maar een voordeel, dat zal helpen bij al het toekomstige leren.

Leren omgaan met zelfstandigheid

Je bent zelfstandig als je onafhankelijk bent, zelf beslissingen neemt en de verantwoording voor je gedrag draagt. Op de basisschool zet een kind belangrijke stappen op weg naar zelfstandigheid. School en ouders moeten voor een klimaat zorgen waarin een kind kan groeien tot zelfstandigheid. Kernwaarden hierbij zijn:

 • werken aan zelfvertrouwen
 • initiatief nemen belonen
 • opvoeden is geleidelijk loslaten
 • fouten maken mag
 • verantwoording afleggen voor keuzes

Een voorbeeld: taakbrieven
Van groep 1 t/m 8 is er een geleidelijke opbouw in het steeds meer zelfstandig maken van taken. Vanaf groep 3 krijgen kinderen een persoonlijke taakbrief. Hier staat het werk op dat het kind die week zelfstandig moet maken. Het werk wordt per kind afgestemd op moeilijkheid en hoeveelheid. 

Vanaf groep 5 mag de leerling zelf kiezen wat er wanneer gemaakt wordt. Dit verhoogt de motivatie en hierdoor leer je plannen. Sommige taken kunnen nog niet gemaakt wordt omdat er eerst uitleg van de leerkracht nodig is. Als de leerlracht een instructieles geeft moet de leerling bij deze les opletten. Daarna mag de leerling weer vrij aan alle taken verder werken.

Leren omgaan met vrijheid

We willen kinderen op de basisschool leren dat vrijheid wordt begrensd door verantwoordelijkheid en (sociale) veiligheid. En dat een ander ook de vrijheid moet krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Hierbij staan kernwaarden als respect en tolerantie centraal. Het is dus geen 'vrijheid, blijheid'. De leerkracht stelt de grenzen. 

Wij bieden situaties waarbij kinderen mogen experimenteren met het leren omgaan met de vrijheid die ze geboden wordt. Een betere vertaling hiervoor is "keuzevrijheid". Leerlingen mogen vrij kiezen uit een beperkte lijst mogelijkheden, schoolvakken. De leerlingen krijgen de gelegenheid hun taakwerk zelf te organiseren, binnen de eisen die daaraan gesteld worden (tijd, werkafspraken, schoolregels). Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij de kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden de opdrachten omvangrijker en complexer.

Een voorbeeld: de leerlingenraad
Als u op de pagina van de leerlingenraad kijkt kunt u zien dat de kinderen veel ideeën hebben en een flink aantal ervan ook kunnen verwezenlijken op school. Maar een even groot deel aan plannen strandt, omdat ze er achter komen dat, als ook andersmans belangen gewogen worden, niet alles mogelijk of wenselijk is.

Leren omgaan met samenwerken

Pas als je met anderen samenwerkt leer je dat vrijheid zijn grenzen heeft. 'Goed kunnen samenwerken'; is een vaardigheid die iedereen later nodig heeft. Toch merken we dat er groot verschil is in de behoefte aan samenwerking bij kinderen. Sommigen kunnen het beste leren als ze alleen werken en anderen hebben samenwerking juist nodig om tot leren te komen.

We houden hier rekening mee door bij sommige taken samenwerking verplicht te stellen en bij andere het juist te verbieden. Bij de overige taken begeleiden we de leerling om zelf de afweging maken wat voor hem het beste werkt.

Samenwerken moet voor alle betrokkenen en voordeel opleveren. Daarom werken we tijdens lessen ook niet 'zomaar samen', maar volgens de principes van het coöperatief leren .

Een voorbeeld: tutorlezen
Op de Reggewinde helpen kinderen uit groep 8 de kinderen uit groep 3 en 4 bij het lezen. Voor de kinderen van groep 3 is dit effectief want ze krijgen individuele leesbegeleiding. De kinderen van groep 8 kunnen tonen dat ze de verantwoordelijke rol 'van leerkracht' op zich kunnen nemen. Ze leren iemand positief te benaderen, geduldig te zijn en kennis over te dragen.

 Film over Daltononderwijs

Status Daltoncertificering

Op 14 april is onze school bezocht door een visitatiecommissie van de Daltonvereniging. Zij hebben de voorwaarden voor Daltononderwijs in ons onderwijs kunnen terugvinden en dragen ons voor om de komende 5 jaar de Daltonlicentie te verkrijgen. We zijn dus officieus een Daltonschool tot het bestuur de voordracht overneemt.

Deel deze pagina: