Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

ISOP label

Innovatie School Ouders Partnerschap

Het motto van stichting Roos en de Reggewinde: 'We willen het graag samen doen.' Niet alleen met de kinderen, maar ook met de ouders! Daarom ziet het team van de Reggewinde ouders graag als partners.

Reggewinde maakt werk van samenwerking

Voor onze extra inspanningen op dit gebied heeft de Reggewinde het ISOP-label gekregen. Dit label krijgt een school na visitatie en als er is vastgesteld dat de school innovatief is op het gebied met samenwerking met ouders.

Samenwerking met ouders zorgt voor betere prestaties bij de kinderen. Maar niet alleen goede prestaties zijn voor de Reggewinde van belang. We hechten even veel waarde aan een goede relatie met de ouders. En deze wordt ook versterkt bij gelijkwaardige samenwerking op het gebied van leren (didactiek), welbevinden, opvoeding en schoolbeleid.

Actief ouderschap

De laatste jaren is de roep om ouderbetrokkenheid op scholen groter geworden terwijl de ouderparticipatie sterk is afgenomen. Met de wet op passend onderwijs moet de invloed van de ouders toenemen. Verplichtingen zoals de kwaliteitszorg en verantwoordingsplicht leiden tot en actievere rol van de school naar ouders. De school moet zich inspannen om tegemoet te komen aan de wens van de ouders om op afstand toch betrokken te blijven.

Leerkrachten ervaren dat kinderen met betrokken ouders beter presteren. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gelijkwaardig educatief partnerschap een positief effect heeft op zowel de sociale als cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook de onderwijsinspectie noemt een goede ouderbetrokkenheid als één van de succesfactoren van sterke basisscholen. Kortom: een school behaalt hogere leerresultaten door Actief Ouderschap!

Actief Ouderschap staat voor het totale schoolbeleid op ouderbetrokkenheid vanuit een heldere visie en gebruik makend van heldere communicatie, moderne communicatiemiddelen, duidelijke organisatiestructuren en toegankelijke huisvesting. In een tijd van meer afstand en meer invloed van ouders is het belangrijk dat de school zorgt voor beleid waarmee uw school én ouders hiervan profiteren!

ISOP label

"Kinderen van betrokken ouders doen het beter op school! Scholen met een ISOP-label zorgen dat alle ouders betrokken blijven!"

Expertisecentrum Ouders, school en buurt van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Actief Ouderschap hebben naar aanleiding van de vragen die op de Meesterklassen "Creatieve Samenwerking Ouders en School" naar voren zijn gekomen de handen ineen geslagen om het onderwijsveld antwoorden te bieden op de vragen die er leven over het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Hiervoor hebben zij het ISOP label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) voor scholen ontwikkeld. Dit is een label waarmee scholen blijk geven dat zij op innovatieve wijze werk maken van partnerschap met ouders. Scholen met een ISOP label verrichten ontwikkelingswerk op het gebied van partnerschap, oudernetwerken, nieuwe communicatievormen met ouders en ouderbeleid.

Deel deze pagina: