Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

 • samenwerken in vertrouwen
 • onderwijs naar mogelijkheden
 • met plezier ‘leren leren’
 • openheid en eerlijkheid

Inspectierapport

Hoe waardeert de inspectie ons onderwijs?

Naast onze eigen georganiseerde kwaliteitsmeting, worden we ook beoordeeld door de onderwijsinspectie.

Onderwijsinspectie

Een school moet het onderwijs aanbieden dat leerlingen nodig hebben, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk leren. Ieder jaar bekijkt de inspectie bij alle scholen met basistoezicht of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Dit onderzoek heet de risicoanalyse. Op basis van de risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de Inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk.

Bij de risicoanalyse onderzoekt de Inspectie:

 • opbrengsten, zoals eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door-, en uitstroomgegevens
 • Jaarstukken: onder meer schoolgids en financiële stukken
 • Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media

Na de risicoanalyse bespreekt de inspecteur de uitkomsten met het bestuur van de school. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook is het verantwoordelijk voor de financiële situatie van de school en het naleven van wetten en regels.

Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico's zijn.

Waardering van de Reggewinde

De inspectie heeft de Reggewinde in het basistoezicht en dat betekent dat er vertrouwen is in de kwaliteit van het onderwijs. Dit zijn de waarderingen van de afgelopen jaren:

 • 01-11-2012: Basistoezicht
 • 26-10-2011: Basistoezicht
 • 04-11-2010: Basistoezicht
 • 06-10-2009: Basistoezicht
 • 26-02-2009: Basistoezicht
 • 11-02-2008: Basistoezicht

Het laatste inspectiebezoek is geweest op 19 november 2012.  De inspectie heeft van dit bezoek een verslag gemaakt. Deze kunt u hieronder downloaden. In de schoolgids kunt u lezen wat we met de opmerkingen van de inspectie doen.

Inspectierapport 2012

 

Deel deze pagina: