Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Info en documenten

Lees hoe ons onderwijs is georganiseerd

Schoolgids

Uitgebreide informatie over hoe we ons onderwijs georganiseerd hebben leest u in onze schoolgids. De school stelt deze jaarlijks bij en omvat een kalenderjaar. Het bevat informatie over: organisatie, beleid, resultaten en doelen.

SCHOOLGIDS 2017-2018

 

Veiligheid in en om school

Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. Daarvoor is er een Beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld, waarin beschreven staat hoe wij daar bij ons op school mee omgaan. 

BELEIDSPLAN SOCIALE VEILIGHEID

 


Deel deze pagina: