Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Verlof aanvragen

Wanneer mag een school verlof verlenen?

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven. 

De gevallen waarin een school mag vrijgeven zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek alleen maar aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtnaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden.

Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming moeten we de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.

Voor meer informatie over de leerplicht en het vragen van verlof heeft de gemeente Hellendoorn een folder voor ouders gemaakt. 

Folder Leerplicht Gemeente

Aanvraagformulier

Onderstaand formulier kunt u thuis op de computer invullen (PDF). Daarna moet u het printen, ondertekenen en op school inleveren. Dan ontvangt u van school zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over of het verzoek gehonoreerd wordt of niet.

Formulier verlofaanvraag

Deel deze pagina: