Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Ouderparticipatie

Hoe kunnen we samen werken aan beter onderwijs?

Deze samenwerking is voor ons belangrijk en heet 'educatief partnerschap'. We gaan hier de komende jaren steeds meer en concreter invulling aan geven.

Hierbij willen we graag met u samenwerken:

Sociale competenties

Suggesties om uw kind thuis te helpen lees verder

Activiteiten op school

Hoe kunt u bijdragen aan activiteiten op school? lees verder

Deel deze pagina: