Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Ouderraden

Voor alle extra activiteiten en sfeer

Het team van de Reggewinde wordt op beide locaties ondersteund door een ouderraad, die door hun hulp investeren in het gevoel van verbondenheid en de sfeer op de locatie. Deze ouderraden helpen het team bij het bedenken en uitvoeren van de niet-lesgebonden activiteiten voor de kinderen. 

Samenstelling

De ouderraden bestaan elk uit 9 leden. Hier stellen ze zich voor en kunt u zien welke taken ze hebben. De ouderraad bepaalt onderling wie welke taak of activiteit op zich neemt. Wanneer een OR-lid aangeeft haar lidmaatschap ter beschikking te stellen, gaat de OR op zoek naar nieuwe kandidaten. Er zal dan een oproep komen in de nieuwsbrief.

Bij de OR-vergadering is een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Zo kunnen alle activiteiten beter met het team afgestemd worden. Dit jaar is de teamvertegenwoordiger Josine de Ruiter voor locatie Kruidenwijk en juf Ina voor locatie Hellendoorn.

Functie

De primaire taak van de OR is het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten op school. Kijk hier voor een overzicht van deze activiteiten.

Een ouderaad is niet het orgaan dat invloed heeft op het schoolbeleid. Hiervoor is de medezeggenschapsraad.

OR-leden zijn vaak de ouders die, door de organisatie van activiteiten, veel contact hebben met andere ouders en zodoende signalen oppikken van wat er leeft onder ouders. Op die manier vervult de OR een belangrijke functie in het doorgeven van deze signalen aan team of MR.

Deel deze pagina: