Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Eerste schooldag

Hoe gaat het rondom de eerste schooldag?

Na de inschrijving zit uw kind meestal al te trappelen om naar 'de grote school' te mogen. Toch duurt het soms nog even. Hier leest u hoe het vanaf de inschrijving tot de eerste schooldag gaat.

Wat wordt de eerste schooldag?

Uw kind mag beginnen op school op de dag  dat hij/zij 4 wordt. In overleg met de leerkracht wordt bepaald wat de exacte startddag wordt. Als uitzondering hierop geldt:

  • een maand voor de zomervakantie laten we geen kinderen starten, zij starten direct in het nieuwe schooljaar
  • kinderen die in de eerste twee weken na de zomervakantie 4 worden, mogen direct bij de start het schooljaar beginnen
  • als uw kind nog niet zindelijk is, gaan we met u in overleg onder welke voorwaarden uw kind dan wel kan starten

Uitnodiging voor wendagen

De leerkrachten van groep 1 zullen uw kind in de maand voorafgaand aan de eerste schooldag uitnodigen om 3 dagen te komen 'wennen in de groep'. 

Rondleiding door school

In die maand worden u en uw kind uitgenodigd voor een rondleiding en verdere kennismaking door een gastvrouw van de ouderraad. Uw kind kan dan onder schooltijd de school uitgebreid verkennen en zij zal alle praktische vragen beantwoorden die u verder nog heeft. Verder krijgt u ook een tasje met informatie, het school T-shirt en een luizencape.

Kennismakingsgesprek bij u thuis

In de eerste weken dat uw kind in de groep zal de leerkracht u benaderen voor een afspraak bij u thuis om te spreken over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. De eerste indrukken en ervaringen kunnen dan uitgewisseld worden en de leerkracht wil dan zo veel mogelijk informatie van u over de ontwikkeling van uw kind in de eerste vier levensjaren. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van deze gespreksleidraad. Zo kunt u het gesprek alvast voorbereiden. Als u het formulier invult, dan ontvangen we deze graag digitaal (mailen naar ib@reggewinde.nl)

Gespreksleidraad kennismakingshuisbezoek

Deel deze pagina: