Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Naschoolse opvang

Aansluitende opvang na schooltijd

Elke basisschool is verantwoordelijk voor een goed aanbod in buitenschoolse opvang (BSO). Dit betekent niet dat de basisschool verplicht is de leerlingen na schooltijd op te vangen. Wij hebben geregeld dat alle kinderen van de Reggewinde, die van buitenschoolse opvang gebruik willen maken, terecht kunnen bij Kinderopvang Columbus Junior.

Kinderopvang Columbus junior 

Met Columbus junior hebben we in een convenant afgesproken dat zij zorg dragen voor de buitenschoolse opvang van de kinderen van de Reggewinde. De kinderen kunnen in de wijk opgevangen worden. Ze worden daar onder begeleiding vanaf school naar toe gebracht. Meer informatie kunt u hier lezen.

Aanmelding

Als u gebruik wilt maken van deze opvang dan kunt u zich aanmelden via een opgaveformulier. Als u informatie wilt opvragen dan kan dat op school of via de website van de kinderopvang.

Deel deze pagina: