Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

 • samenwerken in vertrouwen
 • onderwijs naar mogelijkheden
 • met plezier ‘leren leren’
 • openheid en eerlijkheid

Klachten

Als het niet loopt zoals u zou willen

Open en betrokken communicatie hebben we hoog in het vaandel staan. We zullen daarom altijd naar uw kritiekpunten luisteren en op zorgvuldige wijze een reactie geven. Bij verschillende inzichten behoren ouders en school het belang van het kind voorop te hebben. En zo komen we er meestal samen wel uit.

Maar wat als dit nu niet lukt? Voor die gevallen hebben we op school een klachtenprocedure. Op deze pagina vindt u hoe deze werkt.

Voorkomen

Het is in ieders belang om een officiële klachtenprocedure te voorkomen. Want meestal als men hierin belandt, dan raken de verhoudingen daarna verstoord. Deze tips helpen bij het voorkomen:

 • Grijp snel in
 • Spreek de juiste persoon aan
 • Neem de tijd
 • Wees duidelijk
 • Bedenk een oplossing
 • Leg afspraken vast

Neem voor een zorgvuldige afhandeling de volgende tips in acht:

 • Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dit leidt snel tot roddelen.
 • Praat er niet over met uw kind er bij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.
 • Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind, dan uw kind er dagelijks mee lastig te vallen.

Meer onafhankelijke informatie over de afhandeling van klachten leest u op deze site.

Contactpersonen school

Om u als ouder te begeleiden in het klachtenproces heeft de school twee contactpersonen. U kunt op elk moment (liever te vroeg, dan te laat) met deze persoon contact opnemen. De contactpersoon zal niet inhoudelijk op de klacht ingaan, maar samen met u zorgen dat uw klacht goed behandeld wordt. De contactpersoon kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De contactpersoon zal zorgvuldig omgaan met de behandeling van uw klacht en zonder uw toestemming geen informatie delen met anderen. Hier zijn uitzonderingen op: de contactpersoon moet op verzoek informatie geven aan politie en justitie, aan het bevoegd gezag (in de persoon van Herman Wevers) en aan de Landelijke Klachtencommissie. Daarnaast is de contactpersoon verplicht, als hij in de functie van contactpersoon wordt aangesproken op een vermoeden van seksueel misbruik op school, hiervan direct het bevoegd gezag op de hoogte te stellen.

Op locatie Kruidenwijk zijn de contactpersonen Alwina Haveman en Chafika Aarab.

Op locatie Hellendoorn zijn de contactpersonen Lennert Bijl en Sandra Hoefsmit.

Vertrouwenspersoon bestuur

Wilt u liever niet gebruik maken van de contactpersonen, dan is er op bestuursniveau ook nog een vertrouwenspersoon. Deze persoon begeleidt u ook in het klachtproces en kan ook helpen bij de bemiddeling. In ernstige gevallen van (seksueel) misbruik of mishandeling, kan deze persoon u het best verder helpen.
Externe vertrouwenspersoon: dhr. Herman Riphagen, IJsselgroep, telefoon 055-5994455

Klachtenprocedure stichting Roos

Hier kunt u de klachtenregeling van onze stichting downloaden:

Klachtenregeling Roos

Deel deze pagina: