Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Tormentil en Drie Linden onderzoeken fusie

Om samen een sterkere school te worden, waarbij de locaties in stand blijven.

Afgelopen week zijn de ouders van de basisscholen de Drie Linden in Hellendoorn en de Tormentil uit de Kruidenwijk door hun schoolbestuur, teams en MR'en geïnformeerd over het voornemen om een scholenfusie te onderzoeken. Door deze fusie kan openbaar onderwijs in het dorp Hellendoorn gewaarborgd worden. Beide locaties blijven gehandhaafd en door intensieve samenwerking wordt het een school die bestendig is voor de toekomst en die kleurrijk, uitdagend en verbindend is!

De schoolteams willen de op handen zijnde samenwerking benutten om een extra impuls te geven aan het verder moderniseren van het onderwijs. Door kinderen meer te leren omgaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking en het beter inzetten van digitale middelen willen ze een school worden die de leerlingen effectief voorbereid op de maatschappij en het onderwijs van de 21e eeuw.

Landelijke trend

Het bestuur anticipeert met de voorgenomen fusie op landelijke trends. Het aantal leerlingen in de gemeente Hellendoorn daalt. Dat merken alle scholen. Ook binnen stichting Roos is deze tendens waarneembaar. Beide scholen hebben nu leerlingaantallen die het moeilijk maken om de scholen in de toekomst financieel zelfstandig te laten draaien. Zo gaat de 'kleine scholentoeslag' verdwijnen en wordt er in de politiek al geruime tijd gepraat over minimale schoolgroottes van 100 leerlingen. Met 180 leerlingen heeft de nieuwe school een robuust leerlingaantal. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Teams positief over samenwerking

Voor de teams van beide scholen is de voorgenomen fusie een logische ontwikkeling in het samenwerkingstraject dat ze al gestart waren. Momenteel werken ze al met dezelfde directeur, intern begeleider en ICT-coördinator. Ook heeft het team in gezamenlijkheid de Daltonscholing gevolgd om het onderwijs nog meer te richten op het kind. De teams staan er positief tegenover om de samenwerking verder uit te breiden. Het biedt de organisatie veel nieuwe mogelijkheden: overheadkosten kunnen bespaard worden, taken en expertises gedeeld.

Inbreng ouders

Voor de MR'en en de teams staat het belang, om het bestaansrecht van beide scholen in hun eigen kern voort te zetten, voorop. De scholen hebben een goede naam en willen garant staan voor goed openbaar onderwijs in beide kernen. Beide scholen zien de ouders als partners bij het onderwijs en willen dit traject dan ook niet zonder hun inbreng en steun ingaan. Daarom willen de medezeggenschapsraden en directie de komende tijd met ouders in gesprek gaan over de gevolgen van de voorgenomen fusie en de mogelijkheden die het biedt tot samenwerking.

 

Deel deze pagina: