Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Nieuwe schoolnaam

Help ons een nieuwe schoolnaam te vinden.

Volgend schooljaar wil de fusieschool Tormentil/Drie Linden het eerste geslaagde fusiejaar afronden door feestelijk te starten met een nieuwe schoolnaam.  Wat deze schoolnaam wordt is nu nog onbekend. We nodigen alle personen die betrokken zijn bij school uit om mee te denken.

We zijn op zoek naar een pakkende schoolnaam, die toekomstbestendig is en eventueel aansluit bij de visie van de school. De naam mag niet te lang zijn en er moet bijvoorbeeld ook nog een domeinnaam voor vrij zijn.

Ideeën indienen kan tot april. Daarna buigt een commissie van leden van de leerlingenraad, ouderraad, medezeggenschapsraad en het team zich over alle inzendingen. Zij maken een shortlist van kanshebbers en deze wordt voorgelegd aan het team.

Het team neemt medio april een besluit over wat uiteindelijk de schoolnaam gaat worden. De tijd tot de zomervkantie gebruiken we dan om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen, zodat we bij de start van het nieuwe schooljaar onze nieuwe schoolnaam kunnen presenteren en gebruiken.

Via onderstaand formulier kunt u uw ideeën aanleveren.


Deel deze pagina: