Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Nieuwe methodes

Op weg naar Onderwijs 3.0 moderniseert de Tormentil haar methodes

De Tormentil zet een grote volgende stap richting Onderwijs 3.0.  Een belangrijk kenmerk hiervan is dat de leerling meer centraal komt te staan en dat de leerkracht meer faciliterend wordt met instructies en begeleiding.

Digitale leermiddelen spelen hier een belangrijke rol in, omdat deze de mogelijkheid geven om de leerling meer op maat oefenstof aan te bieden. Digitale leermiddelen zorgen ook dat de leerling minder afhankelijk wordt van de leraar als het om verwerking en inoefening gaat.

Uitdagendheid van leren is voor ons zeer belangrijk en de methodes waar we dit jaar nieuw mee gaan werken zijn interactiever, moderner en aantrekkelijker dan hun voorgangers.

De methodes zijn voor leerkracht en leerling via internet te benaderen. Dit biedt als voordeel dat leerlingen thuis ook kunnen doorwerken als ze dat willen.

Wereldoriëntatie en Engels

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en Engels gaan we werken met de digitale methodes van Blink. Dit is ook de uitgever van National Geographic Junior en Bobo, Okki en Taptoe. En dat zie je ook in de methodes. De kinderen krijgen toegang tot veel nieuwe kennis in aantrekkelijk vormgegeven lessen. De lessen zijn onderzoekend van opzet en zetten kinderen aan tot activiteit. Ze bieden veel informatie via filmpjes, foto's en aantrekkelijk teksten. De lessen van topografie zijn zelfs verwerkt in een game; spelenderwijs leren dus! En Engels leren ze m.b.v. populaire popliedjes.

Automatisering spelling en rekenen

Voor de automatisering van spellingsvaardigheden en rekenvaardigheden gaan we gebruik maken van Ambrasoft. Hier kunnen de leerlingen in hun eigen tempo of in opdracht van de leerkracht door de stof heen. 

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen gaan we dit jaar gebruik maken van Nieuwsbegrip. Hierbij leren de kinderen de begrijpend leesstrategieën aan de hand van actuele nieuwsteksten. Met Nieuwsbgerip XL kunnen de kinderen die extra leertijd nodig hebben bij begrijpend lezen ook thuis aan de slag. Daarnaast zetten we ook de aantrekkelijke teksten van de methodes van Blinck in voor het begrijpend en studerend lezen.

Beoordeel zelf de aantrekkelijkheid van de teksten voor wereldoriëntatie:

Bronnenboekteksten Binnenstebuiten groep 6

Bronnenboektekst Eigentijds groep 7

Bronnenboektekst Grenzeloos groep 8

Deel deze pagina: