Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Kindgesprekken

Ontwikkelingsgesprekken met kinderen en ouders: het kind centraal

Het team heeft een toekomstbeeld voor ogen waarbij het kind meer centraal moet komen te staan in ons onderwijs. We noemen dit Onderwijs 3.0.

Ook voor de contactmomenten met thuis houdt dit in dat we zoeken naar een andere vorm. Bij deze contactmomenten zouden we het kind een belangrijke rol in het gesprek willen geven. Zo willen we tot afstemming komen tussen kind, school en ouders als het gaat om sociaal-emotionele doelen en leerdoelen. Het is bevorderend voor de ontwikkeling als de verwachtingen van school, ouders en kind rondom deze punten overeen komen.

We gaan geleidelijk zoeken naar een goede vorm voor deze gesprekken. Met jonge kinderen voer je bijvoorbeeld andere gesprekken dan met oudere kinderen. Daarom starten we bij de komende kennismakingsgesprekken als proef met het uitnodigen van de kinderen. Het is aan kind en ouders om te bepalen of ze hier behoefte aan hebben. Als u op de uitnodiging ingaat dan kan het zijn dat de leerkracht u vraagt het gesprek voor te bereiden met bijvoorbeeld een vragenlijst.

We willen na deze ronde kennismakingsgesprekken met ouders, kinderen en team evalueren of de aanwezigheid van de kinderen bij ook andere gesprekken als meerwaarde wordt ervaren.

Deel deze pagina: