Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

IEP Eindtoets

Reggewinde kiest voor alternatieve Centrale Eindtoets

Het afnemen van een Centrale Eindtoets voor alle leerlingen van groep 8 is verplicht. Voorheen was hierin geen keuze: scholen konden alleen de CITO-toets afnemen. Maar sinds 2015 heeft de overheid ook twee andere toetsaanbieders toegelaten op deze markt.

De leerlingen van de Reggewinde maken dit jaar de IEP Eindtoets. Deze toetst de kinderen ook op taal en rekenen en geeft ook een advies voor het voortgezet onderwijs. De school heeft voor deze toets gekozen omdat deze beter aansluit bij de uitgangspunten van ons onderwijs. Eigenlijk komt het hier op neer: de toets is kindgerichter en kindvriendelijker.

Bij de afname van de proeftoets waren de kinderen al direct enthousiast: bij rekenen gaat het niet om ingewikkelde vraagstellingen, maar echt om de som. De kinderen mogen bij spelling de worden gewoon zelf schrijven, in plaats in een meerkeuzelijst het fout gespelde woord opzoeken. De teksten zijn in opbouw van makkelijk naar moeilijk. Er hoeft niet telkens teruggebladerd te worden naar de leestekst. Er is geen ingewikkeld antwoordformulier waar je alemaal bolletjes moet inkleuren. En er hoeft vooraf geen toetstraining plaats te vinden om te vraagstelling van de toetsmakers te kunnen doorgronden: het gaat niet om te leren omgaan met vragen, maar om te laten wat je kunt. Daarbij duurt de toets ook nog maar twee ochtenden in plaats van drie.

We hebben er vertrouwen in dat de toets een even betrouwbaar beeld geeft van wat de mogelijkheden van de leerling zijn, als de CITO doet. Maar het blijft natuurlijk een toets, het is een momentopname van die twee ochtenden. Gelukkig is een kind meer dan taal en rekenen alléén, en heeft het in al die andere ochtenden op school ook al kunnen laten zien wat het kan. 

 

Deel deze pagina: