Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Inzet van Chromebooks

Gevarieerde verwerking bij Onderwijs 3.0

De Tormentil en Drie Linden willen het onderwijs steeds kindgerichter maken. We noemen dit Onderwijs 3.0. Dat betekent dat we de kinderen geleidelijk zo veel mogelijk zelfsturing willen bijbrengen. Dit houdt in: zelf beslissingen leren nemen, je zelf verantwoordelijk voelen voor je werk en voelen dat je zelf regie hebt in het behalen van de leerdoelen. Autonomie heeft namelijk een groot effect op leren.

We vinden daarom dat kinderen meer vrijheid moeten hebben in het kiezen van verwerkingvormen die goed bij hun leerstijl passen. Per vak en per kind kan dat verschillen. Zo ontdek dat dat je bij het ene vak beter leert als je schrijft (aantekeningen maakt), tekent (een mindmap maakt) of filmpjes kijkt, en bij een ander vak meer leert door te overleggen of internetoefeningen met directe feedback te maken. Ook het leren met behulp van games kan een groot effect op leren hebben.

De Chromebooks die we nu in ons onderwijs kunnen inzetten bieden deze mogelijkheid tot variatie in de verwerkingoefeningen. Naast de instructies van de leerkrachten en de verwerking in het standaard methodemateriaal, zijn er nu veel nieuwe verwerkingvormen beschikbaar. We maken er dankbaar en zinvol gebruik van en laten de kinderen ervaren wat wel en niet effectief is.

Hieronder een mooi voorbeeld van hoe het nu gaat in de bovenbouw. Leerlingen werken zelfstandig aan schooltaken in één van de werkruimtes. De één rekent aan zelfstandige taken uit de methode, de ander maakt een mindmap voor Nieuwsbegrip. Weer een ander werkt in de Google Drive aan het landenwerkstuk. Op haar eigen tablet typt ze teksten (met informatie uit de biebboeken voor haar) en op de laptop kijkt ze in het werkstuk van een werkmaatje hoe deze het werkstuk heeft opgebouwd. De overige twee zijn bezig met het bekijken van SchoolTV uitzendingen over Aletta Jacobs en het maken van spellingsoefeningen in Quizlet.

Je ziet gevarieerde verwerking van de leerdoelen van deze week en betrokken leerlingen. Op een Daltonschool kunnen kinderen zelf kiezen welke taak ze wanneer maken.

Deel deze pagina: