Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

  • samenwerken in vertrouwen
  • onderwijs naar mogelijkheden
  • met plezier ‘leren leren’
  • openheid en eerlijkheid

Burgemeester installeert nieuwe raad

De nieuwe leerlingenraad is gekozen!

Als Vreedzame School leren we kinderen van jongs af aan om om te gaan met democratische principes. Daarom hebben we al jaren een leerlingenraad die meepraat over allerhande zaken op school.

Als afsluiting van de gouden weken zijn er in de groepen 5 t/m 8 klassenvergaderingen gehouden, waarin de kinderen overlegden over hun afvaardiging naar de leerlingenraad. In de meester groepe resulateerde dat in verkizingen in de klas.

Dit jaar zijn de vertegenwoordigers in de leerlinegnraad:

  • Groep 5: Sophie en Noa 
  • Groep 6: Devin en Maaike
  • Groep 7: Julia en Nina
  • Groep 8: Floor en Thijmen.

De eerste vergadering was wel heel bijzonder: burgemeester Anneke Raven kwam langs om de leerlinegnraad te installeren en hen te vertellen over het belang van overleg en democratie. Onze directeur meester Rob zal bij elke vergadering aanwezig zijn om te luisteren. Het voorzitterschap is om en om in handen van Floor en Thomas.

We wensen de nieuwe leerlingenraad veel succes dit jaar!

Deel deze pagina: